poniedziałek, 28 stycznia 2013

Łabaj


Kiedy pan bez fantazji pozbawił go siebie, wyrzucając zapewne po prostu z auta, Łabaj wybrał na dom naszą ulicę. Nie faworyzuje mieszkańców, no może Ingę trochę, bo(...) czytaj więcej

When the master deprived it of himself, not too fancy – probably by throwing it out of the car, Łabaj chose our street for its home. It does not favour any people, maybe Inga a little, because(...) read more

Ania, the Cellist

Ania Śmiszek-Wesołowska

see more on our refreshed stereolit.com